Walia, jako kraina o bogatej ciekawej historii celtyckiej, słynie nie tylko z mrocznych zamków i pięknych miast, ale także poszczycić się może wieloma sławnymi postaciami. Są to nie tylko postacie nam współczesne, ale także historyczne. Walia posiada także swojego patrona. Jest nim, żyjący w VI wieku święty Dawid, w Walii znany pod imieniem Devi. Na […]

Na terenach Walii znajduje się wiele wartych zobaczenia zabytków. Najokazalsze z nich i najbardziej charakterystyczne dla krajobrazu walijskiego, są średniowieczne zamki. Jak podaje historia Walii, zamki te w większości zostały wzniesione w XIII wieku za panowania króla Edwarda I.

Wśród największych i najczęściej odwiedzanych zabytków walijskich prym wiodą zamki. Większość walijskich zamków powstała w XIII wieku. Według historii, do ich powstawania przyczynił się przede wszystkim król Walii, Edward I.

Zamek Caernarfon, eden z najpiękniejszych zamków w Walii, znajduje się nad rzeką Seiont i Menai Strait. Jego wygląd dziś, praktycznie wogólnie nie różni się od tego jak wyglądł siedemset lat temu. Caernarfon, to obszerna, średniowieczna forteca wzniesioną przez Edwarda I. To największy spośród wszystkich zamków zbudowanych podczas podboju Walii Północnej.

Zamek Beaumaris, to jeden z najbardziej znanych walijskich zamków. Jego nazwę z języka walijskiego na język polski można przetłumaczyć jako „ładne moczary”. To jedna z najpiękniejszych fortec walijskich. Gigantyczny, z zachowaną idealną symetrią, na planie ośmiokąta, znajduje się na walijskiej wyspie Anglesey. Otoczony fosą, wewnętrznym i zewnętrznym murem.

Podobnie jak każda kraina posiadająca odległa i bogatą historię, także Walia może poszczycić się nie tylko pięknym położeniem i wspaniałymi miastami, ale także zabytkowymi budowlami. Prym wśród nich wiodą oczywiście zabytkowe, nieco mroczne walijskie zamki. Praktycznie wszystkie zamki leżące na terenie Walii posiadają swoją ciekawą, a niekiedy mroczną legendę. Budowle te rozsiane są praktycznie po […]